کمپین ها

کمپین سی.تو.سی - C2C campaign
ناریجه در نظر دارد اعتماد و نیت پاک مشتریان سازمانی خود را در قالب طرح C2C به نحو شایسته و ماندگار ارج نهد:
چنانچه شما از محصولات و خدمات ناریجه راضی بوده و آن را به همکاران خود در سازمان‌های دیگر توصیه نمایید به‌طوری‌که منجر به انعقاد قرارداد با آنان شود، 3 درصد از تمام صورت‌حساب‌های آن سازمان‌ها به‌طور نامحدود، به‌عنوان حق معرفی (Referral Fee) از محل بودجه بازاریابی در وجه شخص شما یا سازمان شما پرداخت می‌شود. افزون بر 3 درصد حق معرفی مستقیم یاد شده، اگر مشتری معرفی شده توسط شما، سازمان دیگری را به ما معرفی کند، نیم درصد از تمام صورت‌حساب‌های مشتری دوم را نیز برای شما منظور می‌نماییم و این رویه تا پنج حلقه از این زنجیره و سقف 5 درصد ادامه خواهد داشت:

حق معرفی برای یک قرارداد دست اول: 3 + 0.5 = 3.5
حق معرفی برای یک قرارداد دست دوم: 3 + 0.5 + 0.5 = 4
حق معرفی برای یک قرارداد دست سوم: 3 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 4.5
حق معرفی برای یک قرارداد دست چهارم: 3 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 5
حق معرفی برای یک قرارداد دست پنجم: بیایید فرض کنیم شما سازمانی را از بین دوستان و همکاران خود به ما معرفی کرده‌اید که منجر به عقد قرارداد شده است؛ این سازمان صد نفر پرسنل دارد و قیمت میانگین هر غذای آن 60 هزار تومان است. با احتساب 22 روز سرو غذا در ماه برای آن سازمان، مجموع حق معرفی ماهیانه شما برای این مورد، 3،960،000 تومان خواهد بود که تا پنجم ماه بعد به حساب شما (یا سازمان شما) واریز می‌گردد. حال اگر فرض کنیم مشتری معرفی شده از سوی شما، خود یک مشتری دیگر به ناریجه معرفی نماید و این روند تا پنج دست ادامه یابد و مشخصات قراردادهای هرکدام از این پنج مشتری مشابه هم باشد، پاداشی که به عنوان حق معرفی نصیب شما می‌شود، 6،600،000 تومان در ماه خواهد بود! در نظر داشته باشید که در این مثال، همه شرایط تقریبا در حالت حداقلی فرض شده است، یعنی سازمان معرفی شده کم‌جمعیت، منوی ارزان قیمت و تنها معرفی یک مشتری از سوی هر سازمان. این طرح برای مدت محدود تا پایان سال 1400 اعتبار دارد لیکن عواید و محاسبات آن نامحدود است
این دومین ایتم هست
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
×

ارتباط با ما در واتساپ

× ارتباط در واتساپ